We wensen u een mooi 2008  
        
OLF-vrouwenbeweging
In Roemenië is de OLF-vrouwenbeweging (Organizatiile Locale de Femei) op een 6-tal plaatsen actief. Vier van hen zijn in 2007 gestart. Ze hebben elk een Vlaamse partner. In oktober ontvingen de Limburgse Roemeniëwerkingen uit hun partnergemeenten een kleine delegatie voor een vormingsweek. Voor de verantwoordelijken van deze prille vrouwenbewegingen gaf deze vormingsweek nieuwe inzichten en vaardigheden. Op het eind van de week heeft de OLF-delegatie plannen gemaakt om hun OLF-beweging zo te oriënteren dat vrouwen uit andere Roemeense gemeenten kunnen instappen. Eind juli is er in Roemenië een volgend vormingsweekend waarop nieuwe starters welkom zijn.Interesse of meer informatie? Mail info@somepro.be.

       

 

 

Child Protection
Behalve de vrouwen van de OLF-vrouwenbeweging was er in Limburg ook een delegatie uit de Roemeense sector van de “Kinderbescherming” (bij ons “bijzondere jeugdzorg” en “kinderen met een handicap”). Een aantal Limburgse Roemeniëwerkingen hebben al jarenlang stevige banden met deze sector en stapten in het project dat de provincie hun aanbood. Van de Roemeense partners van De Cirkel, Opjono, Vrienden van Agigea kwamen personeelsleden naar Limburg voor een intensieve studieweek. De Roemeense sector is in volle hervorming. Nieuwe ideeën zijn voor hen dan ook meer dan welkom om de sector in Roemenië hiermee te bevruchten. Samen met het departement Sociaal Agogisch Werk van KHLim was een gebalanceerd programma uitgewerkt: bezoeken aan instellingen en extramurale initiatieven, opleidingssessies, gesprekken met docenten en studenten … . Het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn gaf een inzicht in de wijze waarop de sector hier georganiseerd is.

Met de studenten van KHLim was er een gericht gesprek in functie van stages. Roemeense instellingen willen maar al te graag deze studenten ontvangen. Er is verder nood aan goede modellen die gezinnen ondersteunen en versterken: oudereducatie op lokaal niveau, kinderopvang, opvoedingsservice … .

       
   

Jeugdwerkbeleidsplannen en jeugdraden
In Roemenië ontwikkelt de Roemeense jeugdbeweging AGLT een methodiek om op lokaal niveau jongeren rond tafel te brengen om hun grieven aan het gemeentelijk beleidsniveau kenbaar te maken. Jongeren hiervoor samenbrengen is niet zo moeilijk, maar ze gedurende het verdere verloop geëngageerd te houden voor de opvolging van het beleidsplan is moeilijker. Het zijn vooral de jongeren die reeds actief zijn binnen een organisatie (dansgroep, AGLT…) die volhouden. Gemeentebesturen zijn geïnteresseerd in de grieven, maar kampen met één probleem: gebrek aan financies. Dat kan echter geen reden zijn om een jeugdbeleidsplan naast zich neer te leggen. AGLT kwam naar Vlaanderen om hun project verder te verdiepen.

       
   

Bloedserieus
Wat de LOGO’s in Vlaanderen doen (regionale coördinatie), doet ASP (Autoritatea de Sanatate Publica) van Caras-severin in Roemenië. Gezondheidspreventie en –promotie wordt door elke actor op het veld zelf (apart) ingevuld. Samenwerking geeft voordelen. Het Vlaamse LOGO-model biedt hiervoor heel wat expertise.

Voor een studieweek in het Leuvense kwam ASP niet alleen. Het provinciale bloedtransfusiecentrum van Caras-severin en studenten van de universiteit van Resita kwamen mee. Ze werkten mee aan de actie “Bloedserieus” die de Leuvense studenten onlangs organiseerden. Met deze ervaring gaan ze in Resita zelf aan de slag om een gelijkaardige actie op touw te zetten. De Leuvense studenten zullen in die periode naar Resita afreizen om op hun beurt mee ter plaatse te organiseren.

 

       
   

Somepro kort en bondig
Gezondheid: De Limburgse Roemeniëwerkingen en hun Roemeense partners zullen de volgende drie jaar werken rond lokale gezondheidszorg opdat deze toegankelijker en socialer wordt. Via een lokale gezondheidsraad en het Vlaams-Roemeens ADAM-model worden de lokale bevolking en de medische actoren mee betrokken als partner. De provincie Limburg financiert mee deze uitbouw.

Te gast: Somepro was gastspreker op de Trefdag over Europa voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector”  (4/12) te Brussel om een korte toelichting te geven over hun ervaringen met projectwerking en samenwerking met Oost-Europese partners.

Stage: Vier studenten van KHLim waren in de provincie Constanta op een korte stage in november. Twee van hun docenten vergezelden hun gedurende enkele dagen.

Vormingsdag: 24 november werd voor Actiedorpen Roemenië (ADR-Vlaanderen vzw) de Contactdag georganiseerd. Op de vormingsagenda stond: familiale landbouw, sociale bewegingen, media & beeldvorming, vrijwilligersverzekering, toeristisch Roemenië…

Balkan: AGLT-jeugdbeweging groeit langzaam maar zeker verder in Roemenië. De Balkanactie start nu een gelijkaardig project in Kroatië. De Balkanactie kwam op bezoek om de ervaring van AGLT en Somepro te benutten. Goed begonnen … half gewonnen. Succes!

 
         
   
uitschrijven: secretariaat@somepro.be