Je bent hier : projecten - over Somepro vzw - mensen, partners en regio's


MENSEN
Achter deze projecten zitten heel wat mensen die hun tijd investeren in de opbouw van een socialer, democratischer en stabieler (Centraal- en Oost-) Europa. Ze worden immers gerealiseerd met medewerking van organisaties en instellingen die kennis hebben rond deze thematiek. Zowel professionelen als vrijwilligers zijn actief. Somepro zoekt ze op en vraagt hen om samen te werken binnen een project.

Somepro vzw zelf heeft twee projectmedewerkers in dienst en kan rekenen op een administratief team.


PARTNERS
Een aantal projecten worden gerealiseerd met steun van overheden (gemeenten, provincies, Vlaamse Gemeenschap, Europa), maar ook eigen inkomsten maken deel uit van de middelen.

Niet enkel in Vlaanderen heeft Somepro de nodige contacten en samenwerkingsverbanden om projecten uit te voeren. Ook in Roemenië (en andere COE-landen) zijn er contacten en samenwerkingsverbanden: met feitelijke verenigingen, NGO’s, stichtingen (fundaţii), regionale en nationale administraties, gemeentelijke overheden, provinciale overheden en de nationale overheid (ministeries).


PARTNERS EN REGIO'S
Binnen Roemenië (en COE) richt Somepro zich niet tot één partner, één gemeente of één regio. Met elk project wordt er getracht steeds een regionale of nationale dimensie te bereiken.


 
 
 
   
Doel en actiepijlers
   
ondersteuning, regionale en
  nationale contacten
   
Financierende overheden
   
Mensen, partners en regio's