Je bent hier : projecten - over Somepro vzw - ondersteuning, regionale en nationale contacten


ONDERSTEUNING
Somepro biedt ondersteuning aan organisaties, instellingen en overheden die zich richten naar Oost en Midden Europa.

Concreet betekent dit:

Logistieke ondersteuning

Inhoudelijke ondersteuning

Projectenwerking begeleiden

Vorming van vrijwilligers in functie van hun activiteiten

Subsidieaanvragen

 

REGIONALE EN NATIONALE CONTACTEN
Somepro houdt in België contact met lokale en bovenlokale acties/organisaties.

Roemeniëwerkingen

Jeugdorganisaties

Gezondheidsorganisaties

Sociale organisaties

andere


Hierdoor kan Somepro snel inspelen op vragen en nieuwe ontwikkelingen. Door deze contacten houdt Somepro voeling met datgene wat er leeft en gebeurt binnen het werkveld. 
 
 
   
Doel en actiepijlers
   
ondersteuning, regionale en
  nationale contacten
   
Financierende overheden
   
Mensen, partners en regio's