Je bent hier : projecten - projecten

Het is de intentie om structurele veranderingen te ontwikkelen met een duurzaam resultaat. De doelstellingen en de acties worden bepaald in overleg met betrokken partners in België en Roemenië. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de lokale realiteit.

Volgende elementen staan voorop in het projectverloop:

Overdracht van kennis en ervaring

Overdracht van methodisch handelen

Structuren verstreken of creëren

Multiplicatoreffect

Ruimere doelgroep ten goede komen

Beïnvloeding van beleid (lokaal, regionaal, nationaal)

Continuïteit en duurzaamheid

Oog voor platteland

Projecten kunnen in tijdsduur erg verschillen. Sommige lopen over enkele maanden, terwijl anderen meerdere jaren in beslag nemen. Sommige projecten zijn deel van een langdurig proces of zijn ze een vervolg op vorige acties en projecten.

Er wordt steeds getracht dat resultaten of “producten” van projecten hun weg kunnen vinden naar Belgische organisaties/instellingen/gemeenten die banden hebben met Roemenië of andere landen.


Om meer te weten te komen over onze projecten, klik op een van hen in de rechterkolom.


 
 
 
   
LYwG: Support Structure for Local Youth work Groups
   
Coördinatie centrum voor gezondheidspreventie
   
Lokale vrouwenorganisaties
   
Lokale jeugd (werk-) beleidsplannen en jeugdraden
   
Bijzondere jeugdzorg Roemenië
   
ADAM
   
Afvalbeleid

 
 
 
   
SME: Small Medical Enterprises
   
Project ouderenzorg
   
MIS: Mobiel Medische Eenheid