Je bent hier : projecten - projecten - bijzondere jeugdzorg Roemenië


Bijzondere jeugdzorg Roemenië

De schrijnende beelden van de Roemeense weeshuizen zijn wellicht iedereen bekend. Gelukkig is de toestand 15 jaar na de revolutie merkelijk verbeterd. Van alle Roemeense sectoren heeft deze sector mogelijk de grootste gedaantewisseling ondergaan. De Europese Unie heeft uiteraard de nodige druk gelegd op Roemenië om deze problemen dringend aan te pakken. Bovendien waren de beelden in de media ook geen aangename verschijning voor het Roemeense imago. De komende jaren zullen in deze sector nog tal van hervormingen doorgevoerd worden.

Hervormingen vragen ook een (bij-) scholing van het bestaande personeelsbestand. Vorming zal noodzakelijk zijn, liefst zo kort mogelijk bij (of “in”) de werksituatie.

In een samenwerkingsverband met langs Vlaamse zijde “KHLIM” ( Katholiek Hogeschool Limburg, Hasselt) en de “Limburgse Roemeniëwerkingen” en langs Roemeense zijde de “Provinciale Directie voor Kinderbescherming” en de “Universiteit van Iasi”, zal er gesleuteld worden aan verschillende vormingsmodules. Deze kunnen gegeven worden op de werkvloer.

Een mobiele vormingseenheid zal binnen de periode van het project verschillende instellingen bezoeken i.f.v. vorming. Een permanente evaluatie laat toe om snel bijsturing te geven aan de modules. Het project start in één regio (judets Bacau) maar zal vrij snel ook in andere regio’s actief worden.


In opdracht en met financiële steun van de Provincie Limburg.
Periode 2005-2007

Plaats : Bacau en andere regio’s
Roemeense partner: Directia Generala pentru Protectia Copilului Bacau
In samenwerking met: Limburgse Roemeniëwerkingen , KHLIM Hasselt, Provincie Limburg


 
 
 
   
LYwG: Support Structure for Local Youth work Groups
   
Coördinatie centrum voor gezondheidspreventie
   
Lokale vrouwenorganisaties
   
Lokale jeugd (werk-) beleidsplannen en jeugdraden
   
Bijzondere jeugdzorg Roemenië
   
ADAM
   
Afvalbeleid

 
 
 
   
SME: Small Medical Enterprises
   
Project ouderenzorg
   
MIS: Mobiel Medische Eenheid