Je bent hier : projecten - projecten - lokale jeugd (werk-) beleidsplannen en jeugdraden


Lokale jeugd (werk-) beleidsplannen en jeugdraden

In Roemenië is het jeugdbeleid in volle ontwikkeling. Helaas is er voor een land dat al zijn overheidsgeld nodig heeftweinig voorzien voor jeugdwerk. Dikwijls worden initiatieven voor jeugd(werk) uitgebouwd in de grote steden. Landelijke gemeenten blijven met andere woorden verstoken van middelen en jeugdwerk.

Via dit project tracht Somepro in samenwerking met Roemeense partners (ANT—Nationale Autoriteit voor Jeugd) en Vlaamse co-partners een eerste start te geven aan het opstellen van lokale jeugdwerkbeleidsplannen die vervolgens worden opgevolgd door een lokale jeugdraad. Met aangepaste methodiek worden jongeren en gemeentelijke beleidsverantwoordelijken rond de tafel gebracht om met elkaar een eenvoudig (lees “haalbaar”) plan neer te schrijven en uit te voeren. De eerste stappen in lokaal jeugdbeleid zullen gezet worden. Geen dikke plannen en lange documenten, maar wel een grote uitdaging.

Dit project heeft de professionele ondersteuning van jeugdwerkpartners.

Met financiële steun van de Vlaamse Regering.
Periode 2006-2008

Plaats: Moldova (NO Roemenië)
Roemeense partner: Nationale Authoriteit voor jeugd (Ministarie Jeugd), Asociatia Grupurilor Locale de Tineret (AGLT), Adise
In samenwerking met: VDS, Kwibus en de gemeente Herselt.


 
 
 
   
LYwG: Support Structure for Local Youth work Groups
   
Coördinatie centrum voor gezondheidspreventie
   
Lokale vrouwenorganisaties
   
Lokale jeugd (werk-) beleidsplannen en jeugdraden
   
Bijzondere jeugdzorg Roemenië
   
ADAM
   
Afvalbeleid

 
 
 
   
SME: Small Medical Enterprises
   
Project ouderenzorg
   
MIS: Mobiel Medische Eenheid