Je bent hier : projecten - projecten - lokale vrouwenorganisaties


Lokale vrouwenorganisaties

Met vrouwen samenkomen in je eigen buurt, dorp of gemeente is plezant. Overal ter wereld doen vrouwen dit. Dikwijls doen ze dit georganiseerd binnen een vrouwenorganisatie. Men leert andere vrouwen kennen, doet activiteiten die anders nooit zouden plaats vinden, men leert nieuwe dingen, (nieuwe) talenten kunnen aan bod komen, … . Uiteraard geven vrouwenorganisaties ook een emancipatorisch effect binnen de (lokale) gemeenschap. Bovendien zijn vrouwenorganisaties een ideaal kanaal om nieuwe ontwikkelingen en inzichten te laten doorstromen tot in de leefwereld van de gezinnen, zoals gezondheidszorg, afvalpreventie, opvoeding, …

Samen met de Roemeense partners die banden hebben in de provincie Limburg wordt er gewerkt aan het opstarten van lokale vrouwenorganisaties. Kennis en ervaring die aanwezig is in Limburg wordt uitgewisseld. De Limburgse Roemeniëwerkingen kunnen samen met hun Roemeense partner van start gaan. Limburgse vrouwenorganisaties die een “meterschap” wensen op te nemen krijgen de mogelijkheid om solidariteit in daden om te zetten. Binnen Roemenië worden jonge vrouwenorganisaties samengebracht om samen te werken aan een goede “formule” om op lokaal vlak van start te gaan met een vrouwenorganisatie.


In opdracht en met financiële steun van de Provincie Limburg.
Periode 1997 - ....

Plaats : geheel Roemenië
Roemeense partner: Romania partnergemeenten, Club Femina Slatina Timis
In samenwerking met: Limburgse Roemeniëwerkingen, Provinciale vrouwenraad, vrouwenbewegingen Limburg, Provincie Limburg


 
 
 
   
LYwG: Support Structure for Local Youth work Groups
   
Coördinatie centrum voor gezondheidspreventie
   
Lokale vrouwenorganisaties
   
Lokale jeugd (werk-) beleidsplannen en jeugdraden
   
Bijzondere jeugdzorg Roemenië
   
ADAM
   
Afvalbeleid

 
 
 
   
SME: Small Medical Enterprises
   
Project ouderenzorg
   
MIS: Mobiel Medische Eenheid