Je bent hier : projecten - projecten - project elderly care


Project ouderenzorg

Ouderenzorg is in landelijk agrarische gebieden nog een taak die door de familie wordt opgenomen. In steden heb je identieke ouderenzorgbehoeften als in onze verstedelijkte samenleving. Een aantal sociale en medische diensten werken rond de ouderen.

Binnen dit project focussen we ons op de relatie tussen de sociale diensten en de medische diensten. Overleg tussen de medische en de sociale sector staat in Roemenië in de kinderschoenen. Opbouwen van overlegstructuren, opzetten van vorming en opstarten van nieuwe initiatieven zijn daarom belangrijk.

Betrokken professionele werkers werden via vormingsmodules nieuwe inzichten en werkwijzen bijgebracht.


Met financiële steun van de Vlaamse Regering.
Periode 2002-2005

plaats: Cluj-Napoca
Romanian partner: FDAAM – Fundatia pentru Dezvoltarea Asociatiilor de Ajutor Mutual
in samenwerking met: vzw Volkswelzijn


 
 
 
   
LYwG: Support Structure for Local Youth work Groups
   
Coördinatie centrum voor gezondheidspreventie
   
Lokale vrouwenorganisaties
   
Lokale jeugd (werk-) beleidsplannen en jeugdraden
   
Bijzondere jeugdzorg Roemenië
   
ADAM
   
Afvalbeleid

 
 
 
   
SME: Small Medical Enterprises
   
Project ouderenzorg
   
MIS: Mobiel Medische Eenheid